Home

Pedagógus önértékelés önfejlesztési terv minta

Önfejlesztési terv Pedagógus neve: Erdei Gyula Pedagógus oktatási azonosítója: 78721144503 Önfejlesztési terv neve: Tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önfejlesztési terv Kapcsolódó tanfelügyeleti látogatás időpontja: 2017. 05. 30. Önfejlesztési terv kezdő dátuma: 2017. 07.29. Önfejlesztési terv befejező dátuma A szakmai fejlődési terv megvalósításában a szaktanácsadó aktuális információkkal (jogszabályok, életpálya-modell, portfólió, szaktárgyi téma, a pedagógus kompetenciaterületek kihangsúlyozása), továbbá orientáló kérdésekkel támogatja a pedagógust a sikeres fejlesztési folyamat megtervezésében Az önfejlesztési terv sablonja: Pedagógus/Intézményvezető neve: Pedagógus/Intézményvezető oktatási azonosítója: Önfejlesztési terv neve/azonosítója: Önfejlesztési terv kezdő dátuma: Önfejlesztési terv befejező dátuma: Projekt neve/azonosítója: Projekt célja, indokoltsága: Projekt mérföldkövei, ellenőrzési. Az önértékelés típusaként Pedagógus, Vezető illetve Intézmény típusú önértékelés választható ki. Pedagógus típusú önértékelés indítása - Az önértékelés típusának (Pedagógus) megadása (10. kép). -Az önértékelt pedagógus neve legördülő listából választható ki, amelyben az érintett intézmén » Pedagógus Önértékelés. Pedagógus Önértékelés. Írta: Neteducatio Dátum: 2016. január 28. éves terv dokumentumai, óratervek/foglalkozástervek megtekintése, napló és tanulói füzetek/gyermeki produktumok. Ezt követi két darab óra/foglalkozáslátogatás, amin a pedagógus saját intézményében dolgozó, az.

Önfejlesztési terv: A vezető és a pedagógus önfejlesztési célkitűzéseit, önmagától elvárt kompetenciafejlődési eredményeit rögzítő, az önértékelés során megalkotott dokumentum. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet): A 2011. évi CXC. törvény Pedagógus/ ntézményvezető neve: Bendli Tiborné Pedagógus oktatási azonosítója: 74634430154 ódja/ azonosító O746344301542017A002 Önfejlesztési terv neve Vezetői önfejlesztési terv Önfejlesztési terv kezdő dátuma: 2017. március 14. Önfejlesztési terv befejező dátuma: 2021. június 15. Projekt neve Önértékelés

Pedagógus szakmai fejlődési terv sablonja Oktatáskutató

 1. 9. Vezetői interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez (10.) 10. Pedagógus önértékelési összesítő sablon (11.) 11. Pedagógus önfejlődési terv - Sablon (12.) 12. Összegző pedagógus önértékelő sablon (13.) 13. Az OH felületére feltöltendő JEGYZŐKÖNYV (az önértékelés összegző dokumentumai) - Sablon (14.
 2. teljesülésének önvizsgálatára épül. Az önértékelés eredménye a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek. Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni önfejlesztési tervet készít. A pedagógus önértékelésének területei 1
 3. pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése 20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozáso
 4. Author: ��Aranyosine Borsodi �va Created Date: 8/11/2015 10:18:38 A
 5. Fejlesztési terv Anyanyelvi feladatok, játékok Közalkalmazotti bértábla 2008. január 1-től Fejlesztési terv Szűrők. Tételek # Szűrő. Fejlesztési terv kategóriában lévő cikkek listája.

Pedagógus Önértékelés - Neteducati

 1. t külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal számára is. 9. A pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési terve
 2. MINTA. az. önértékelési folyamat szabályozása egy intézményben. A fenti. (most csak az intézményi dokumentumok), továbbá word formátumban a jegyzőkönyv és a pedagógus- önértékelés pdf formátumban. Önfejlesztési terv feltöltése a felületre. 2. Önfejlesztési terv elkészítése (vagy a felületről letöltött.
 3. Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv î ì í ò. április . 1. Az önértékelés összegzése Fejleszthető területek:. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1.14. A teljes tantestületet motiváltabbá kell tenni a különböző pedagógiai módszerek alkalmazásában
 4. Pedagógus/Intézményvezető neve: Bükerné Huszár Erzsébet Pedagógus/Intézményvezető oktatási azonosítója: 78420259939 Önfejlesztési terv neve/azonosítója: O784202599392016A001 Önfejlesztési terv kezdő dátuma: 2016. április 5. Önfejlesztési terv befejező dátuma: 2016. junius.04

Pedagógus szakmai fejlődési terv; Szaktanácsadói összegző; A tantárgygondozó látogatáshoz kapcsolódó segédanyagok; Hírek; Információk; Szakmai eredmények; Szakmai programok; Gyakran Ismételt Kérdések; TÁMOP 4.1.2.B-13/1; TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001; Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése (SH/4/5 Önfejlesztési terv: A vezető és a pedagógus önfejlesztési célkitűzéseit, önmagától elvárt kompetenciafejlődési eredményeit rögzítő, az önértékelés során megalkotott dokumentum. Az önértékelési csoport a júniusi (nevelés nélküli munkanap) értekezletig, d

A terv a differenciálásra és az egyéni bánásmódra is kitér: autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek integrálását tartalmazza. Ennek okán a dajka és a pedagógiai asszisztens segítsége is megjelenik. A pedagógus neve: a minősítő vizsgát tevő/minősítési eljárásban részt vevő pedagógus nev A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése a pedagógiai munka fejlesztendő területeire koncentráló, időarányosan ütemezett feladattervvel, a pedagógus önfejlesztési terv elkészítésével zárul, mely a következő tanfelügyeleti revízió által értékelt indikátor is egyben. Ennek megalkotásához adunk útmutatót és mintát A pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésének lezárását követő fejlesztési terv feltöltéséről. A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének lezárásaként - a tanfelügyelők helyszíni ellenőrzését követő értékelőlap elkészülését és a tanfelügyelet eredményeinek megküldését követően - az intézmény vezetőjének 90 napon belül fejlesztési tervet kell. Pedagógus önértékelési csomag; Óvodavezető önértékelési csomag; Intézményi önértékelési csomag; Elvárásrendszer minta anyagok; Jegyzőkönyv minták; Önfejlesztési, Intézkedési terv minta; Intézményi Önértékelés tervező; megrendelé Önfejlesztési terv sablonja + minta a szaktanácsadáskor készülő PSZFT sablon alapján . Vezetői önértékelés értékelőlapja (word) 2016 Április 22 #37 PSZE értékelőlap pedagógus értékeléséhez. Az online felület alapján készült saját (a forrás megjelölése céljából szerkesztett félmondat )

a) Pedagógus értékelése esetén o támogatja az adatgyűjtést, o részt vesz az adatgyűjtésben (kérdőív, látogatás, interjú), o segítséget nyújt az önfejlesztési terv elkészítéséhez. b) Vezetői önértékelés esetén o támogatja az adatgyűjtést, o határidőre elkészíti önfejlesztési tervét o a pedagógus önfejlesztési tervének elkészítése, feltöltése az informatikai rendszerbe. 4.2.2. A vezető önértékelése A vezetői önértékelés területei: 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3 • Az értékelt pedagógus az értékelés eredményének kézhezvételétől számított 30 napon belül elkészíti saját önértékelését, valamint a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervet is készít, melyet feltölt az informatikai rendszerbe

Önfejlesztési tervem Készítette: Nagy Györgyi 32 év szakmai tapasztalatom. Megfelelő végzettségem és szaktudásom van. Dinamikus, lelkes a személyiségem. Jó a kommunikációs és együttműködő készségem. Az empátia, segít abban, hogy megértsem a gyerekek cselekedeteit. Évek alat pedagógus fejlesztési terv; záró megbeszélés. Zala Megyei Pedagógiai Intézet. Zala Megyei Pedagógiai Intézet. www.zalai-oktatas.hu. 61 . Készítsünk együtt portfóliót! Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (85. oldal): A hetedik lépés: az ünneplés (!

Önfejlesztési terv by Sebők Andrea - Prez

Hasznos és ötletes ajándékok virág és bonbon helyett. Aminek tényleg örül a pedagógus Óvónői szakmai életút minta. A SZAKMAI ÉLETÚT BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE A PEDAGÓGIAI PORTFÓLIÓBAN Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türe-lemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akar-jon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, köz Munkahelyek, megbizatások Közösségfejlesztés Tanév elején.

szóló önfejlesztési terv elkészítése A pedagógus a (folyamatos) az intézmény-vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézmény Academia.edu is a platform for academics to share research papers Pedagógus önértékelés. Dombóv{ri Belv{rosi Által{nos és Alapfokú Művészeti Iskola Belv{rosi Által{nos Iskolai Székhelyintézmény a tematikus terv és az óraterv szintjén. (Művészetoktatásban javasolt a tematikus terv mentén való tervezés, gondolkodás fokozatos bevezetése.). van. Az egyØni fejlesztØsi terv szüksØg szerint módosítható. Az egyØni fejlesztØsi tervnek tartalmaznia kell Œ a gyermek ÆllapotÆtól függıen Œ az Ørtelmi fejlesztØs, a hallÆsfejlesztØs, a lÆtÆsfejlesztØs, az adaptÆciós trØning, a mozgÆsfejlesztı terÆpiÆk, a logopØdiai terÆpiÆk, a pszichológiai fejlesztØs. Önfejlesztési terv Pedagógus/Intézményvezet ı neve: Kovács Annamária Pedagógus/Intézményvezet ı oktatási azonosítója: 72988707251 Önfejlesztési terv neve/azonosítója: Önfejlesztési terv Önfejlesztési terv kezd ı dátuma: 2018. április 10. Önfejlesztési terv befejez ı dátuma: 2020. június 30

Pedagógusok értékelési és önértékelési módszere

A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei: dokumentumelemzés, megfigyelés, interjú és kérdőív. Pedagógus önfejlesztési terv minta. számú melléklet. Az önértékelési csoport struktúrája. tag. Irányítás. Óralátogatások, összegzések elkészítése 8. Az értékelt pedagógus, a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell. Jelen fejlesztési terv a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban a 2017/2018-as tanévben végzett pedagógus önértékelés, intézményi önértékelés, a 2018. 03. 22-én tartott intézményi tanfelügyeleti látogatás megállapításai alapján készült. Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31. Dokumentáció elkészítése, kérdőívek, önfejlesztési, terv elkésztése a kézikönyvnek megfelelően. Minősítési eljárások előkészítése/ lebonyolítása, majd a tapasztalatok összegzése, átadása. 2019-ben 2 óvodapedagógus jelentkezett, időpontot még nem tudunk empátia, hitelesség), és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus szükséges. Mivel az iskolában nincs pedagógiai asszisztens, minden feladatot a tanítóknak és a - egyéni fejlesztési terv elkészítésének módszertana, gyakorlata Önértékelés: az I. részterv értékelése Határidő.

2017.évi önértékelési dokumentum minták (óvoda, általános ..

pedagógus Az intézmény önértékelési rendszerének kialakítása, következetes továbbfejlesztése (Vezetői tanfelügyelet, Interjúk) 2022. aug. Ellenőrzése folyamatos Óralátogatások megbeszélések, továbbképzések Intézményi Önértékelési Éves Terv megvalósítása Az Intézményi Önértékelési Éves Terv alapjá Önfejlesztési terv - Dokumentumminta Az alábbiakban az önfejlesztési terv elkészítésére egy konkrét példát mutatunk be, amelynek alapján a pedagógusok saját gyakorlatukat tudják értékelni. 2018-03-19 | Petróczi Gábor | Dokumentumsablonok pedagógus portfólió minta.

Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Területei: A szervezet (intézmény) vagy az egyén (pedagógus, vezető) tevékenységeinek, kompetenciáinak és eredményeinek Pedagógus-önértékelés a gyakorlatban. Az Európai Unió ajánlása nyomán Magyarországon is megkezdődött az oktatási intézmények önértékelése, azon belül is a pedagógus-önértékelés, ami egyúttal egy 172 intézmény körében végzett kutatás tárgyát is képezte A ciklus végére minden pedagógus két alkalommal belső önértékelési folyamaton vesz részt. Az első vizsgálatot követően két évre szóló fejlesztési tervet készít önmaga számára. A második önértékelés során az önmaga számára kitűzött fejlesztési terv megvalósulását is vizsgálja

Intézkedési terv Az intézmény neve, OM+FEH azonosítója Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola ~ ì î ô î ñ ð Eljárás típusa Önértékelés Önfejlesztési tervünk érvényességi ideje: î ì í.szeptember .- 2019. augusztus 31 A pedagógus differenciáltan segítheti az új fogalmak és gondolatok elsajátítását olyan módszerekkel, melyek kapcsolatba hozzák azokat a korábbi ismeretekkel. d.) A tanulói teljesítményről adott visszajelzés és a felismert igényekhez való alkalmazkodás a tanítás - tanulásban (egységes minta alapján) Az önértékelő pedagógus a saját intézményi elvárások mentén elvégzi saját önértékelését. Önfejlesztési terv készítése (egységes minta alapján) A megvalósítás módja Az önértékelésben érintett pedagógusok az önértékelés elvégzéséhe Pedagógus önértékelés - segédanyag-csomag a tervezéstől a megvalósításig általános iskolák számára termékünk most 6.500 Ft-os áron elérhető. Vásároljon kényelmesen és biztonságosan webáruházunkból, akár percek alatt Az eredményt a vezető megosztja a fenntartóval, akinek lehetősége van a vezetői önértékelés eredményéhez megjegyzéseket fűzni a vezetői önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében. A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az informatikai rendszerben.

A pedagógus együttműködő, segítő partnere lesz a gyógypedagógus is, mivel intézményünkben utazó gyógypedagógusi ellátás van. Az első résztervben azokat a konkrét tevékenységeket jelenítem meg, amelyek részemről, illetve a pedagógusok részéről a sikeresség érdekébe A mentési terv tartalmi és formai előírásai. Perlaki Géza előadása. Részlet eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). 11. ELVÁRT EREDMÉNYEK Pedagógus A pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. Az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek Önértékelés folyamata látogatás Látogatás előtt egy héttel, illetve a eredmények összegzése pedagógus önértékeléséhez Az Önértékelési kézikönyv 2. sz. melléklete: Szülői kérdőív a Andrásné) készít, amelyet feltölt az két évre szóló önfejlesztési terv elkészítése informatikai rendszerbe

2. A tagintézmény Önértékelés Éves Terv szakmai megvalósításának irányítója, koordinátora: A BECS munkacsoport megbízott vezetője. Vezetői megbízatása mindig egy tanévre szól. 3. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv hatálya: A 2018/2019-es tanév 4 A felelősségteljes, de a kor és a körülmények miatt kihívásokkal küzdő pedagógusok, kisgyermeknevelők és intézményvezetők számára a Raabe az a német gyökerű, de több mint 25 éve Magyarországon működő kiadó, amely könnyebbé teszi az oktatás-nevelés feladatát, mert a Raabe kiemelkedően magas színvonalú, releváns segítséget nyújt munkájukban

PEDAGÓGUS önértékelés - segédanyag-csomagok a tervezéstől

Pedagógus önértékelés - segédanyag-csomag a tervezéstől a megvalósításig gyógypedagógiai intézmény (általános iskolák) számára termékünk most 5.000 Ft-os áron elérhető. Vásároljon kényelmesen és biztonságosan webáruházunkból, akár percek alatt pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása

Intézkedési terv neve: A 2018 / 2019. tanévben végzett intézményi önértékelés megállapításai alapján készült 5 éves intézkedési terv Önfejlesztési terv kezdő dátuma: 2019. szeptember 1. Önfejlesztési terv befejező dátuma: 2023. szeptember 1 Intézkedési terv azonosítója: SZC/PM/55/2019. INTÉZKEDÉSI TERV Tervezés( intézmény 5 éves programjának elkészítése, éves önértékelési terv készítése) 5. Megvalósítás( kijelölt pedagógusok önértékelésének lefolytatása, intézményi önértékelés éves önértékelési feladatainak elvégzése) 6. Önfejlesztési terv, intézkedési terv írása 9. 1 Az alábbi dokumentumok megnyithatók vagy letölthetők pdf formátumban a linkekre jobb gombbal kattintva, majd a link mentése másként menüpontot választva

Fejlesztési terv - Kezdőla

Pedagógus szakmai fejlődési terv Oktatáskutató és

Pedagógus önértékelés - Adatgyűjtő -adatgyűjtés (óralátogatás, dokumentumelemzés, kérdőív, interjú) - Pedagógus - önértékelési szakasz (kérdőív, elvárások teljesülésének vizsgálata, öt évre szóló önfejlesztési terv készítése) A felelősök végzik az óralátogatást, dokumentumelemzést, interjút Mik a tapasztalatok az egyéni fejlesztési terv bevezetés után: A közös cél érdekében jobban összehangolja a szülő és a gyermek, a gyógypedagógus és a pedagógus, és a tanulót. A tanuló saját fejlődésére koncentrál ezáltal motiváltabbá együttműködőbbé válik Intézkedési terv befejező dátuma: 2023. február 15. 1. Pedagógiai folyamatok pedagógus önértékelés során kitérünk erre a kérdésre.1 pedagógus önfejlesztési tervek, és az intézményi intézkedési terv. 2 A határidős feladatok és dokumentációk elkészítéséne

Tevékenység-/foglalkozásterv-minta minősítésre és

5. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléshez 39 6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléshez 43 7. Tanulók elégedettségét mérő kérdőív a pedagógus önértékelésben 47 8. Vezetői önértékelő kérdőív 50 9. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében egy szaktárgy teljes pedagógus-gárdáját. (interjúk) 1. Pedagógiai folyamatok -A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: Az intézményi önértékelés végig vitele és intézkedési terv készítése. A vezetői ellenőrzés és a pedagógus önértékelés elfogadottságának erősítése az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). 9. Mellékletek 1. sz. - Pedagógus önértékelés kérdőívei 2. sz. - Vezetői önértékelés kérdőíve 3. sz. - A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív 4. sz VIII. Legitimáció, ötéves terv 13. oldal Mellékletek: 1. Az ötéves folyamat beosztott terve 14. oldal 2. Pedagógus önértékelési elvárásai (külön dokumentum) 3. Vezetői önértékelés elvárásai (külön dokumentum) 4. Intézményi önértékelés elvárásai (külön dokumentum) 5 helyes minta és szabályközvetítéssel az óvodai nevelés egészében jelen van. A Vezetői önértékelés önfejlesztési terv (időarányosa) Önfejlődési tervek Kelenföldi Óvoda székhelyén és telephelyein (2015-2017) pedagógus önértékelés nem zajlott. A 20017/2018-as nevelési évben 8 óvodapedagógu

Hogyan készítsünk pedagógus önfejlesztési tervet? Raabe

Fejlesztési terv feltöltése a tanfelügyelet utá

Sziasztok! Nemsokára önértékelést kell végeznem .Önfejlesztési tervet kellene írnom,de bevallom ,ez mos nekem kínai. A portfólió megírása anno nem okozott gondot. Fejlesztőpedagógusként dolgozom általános iskolában,32 éve tanítok. Tudnátok-e valami kész (megírt) önfejlesztési terv mintát küldeni Önfejlesztési terv/Intézkedési terv elkészítése pedagógus - két évre szóló önfejlesztési terv készítése a vezető segítségével vezető - önfejlesztési terv készítése egyénileg két évre szólóan (eljuttatni a fenntartóhoz) intézmény -a nevelőtestület bevonásáva - Az önértékelés eredménye alapján minden alkalommal mindhárom szinten fejlesztési terv készül: - egyéni (pedagógus, vezető) - önfejlesztési terv. - intézményi - intézkedési terv. A tanfelügyelet eredménye alapján az önértékelést követően készített fejlesztési tervek felülvizsgálata. A fejlesztések. Tudásmester (on-line chat fórum, szakmai publikációk, Minta terv-tár) 64. 3.1.6. Felkészítő fórum (központi feladatokkal kapcsolatos, önkéntesen igényb

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakért

terv neve/azonosítója: (A probléma élesre fogalmazása) Az intézményi tanfelügyelet során a tanfelügyelők nem határoztak meg fejleszthető területet. Terv kezdő dátuma: 2018.09.01. Terv befejező dátuma: 2023.08.31. Kiemelkedő területek felsorolása 1. Pedagógiai folyamatok: Fejleszthető területek:nem releván 5. Szintenként az önértékelés elvégzése 6. Az összegző értékelések elkészítése 7. Éves önértékelési terv készítése 8. Öt évre szóló önértékelési program készítése 4. Az önértékelés tervezése Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény erre építve fejlesztéseket tervezzen, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét: o Pedagógusok, vezető: önfejlesztési tervek; o Intézmény: intézkedési terv. 1.5 5. AZ ÖNÉRTÉKELÉS TERVEZÉSE Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetók, intézmény. 6. Ót évre szóló önértékelési program készítése. 7. Eves önértékelési terv készítése. 8. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyújtés. 9. Szintenként az önértékelés elvégzése. 4 Az önértékelés során azonosítja a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Feladatuk továbbá az önértékelés előkészítése és megtervezése, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatása, valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése

Szakmai anyagok adatbankja Page 2 CanadaHun - Kanadai

tanfelügyeleti ellenőrzése, az önfejlesztési terv elkészítésének határideje az önértékelés elindításától számított 30. nap. Az önértékelés a fejlesztési terv informatikai rendszerbe történő feltöltése után tekinthető befejezettnek Az intézményben folyó pedagógus önértékelés folyamatos. Az éves önértékelési tervbe A két évre szóló önfejlesztési terv elkészítése intézményvezető minden év május 31-ig 6. A vezetői önértékelés, egyéni önfejlesztési terv fenntartóhoz való eljuttatása intézményvezető minden é

 • Vacansoleil szép kártya.
 • Gyephomok ár.
 • Tetőfelújítás vas megye.
 • Kiskovász pékség.
 • Konyvmoly hu.
 • Milyen szerkezetű tájak uralják a japán szigeteket.
 • Mikor érdemes egyiptomba utazni.
 • Honda motor békéscsaba.
 • Prezik.
 • Egyedi cipzáros pulóver.
 • Ideális gázok állapotegyenlete.
 • Tényleges életfogytiglan nő.
 • Jennifer Aniston hajak.
 • Táskafül angolul.
 • Hotel aurum family.
 • Gyorscserélő adapter.
 • Danielle steel teljes kör 3.
 • Terrárium fűtőkábel használata.
 • Puffadás ellen tea.
 • Műanyag ajtó zsanér ár.
 • Szerelmes dalok magyarul szöveggel.
 • Dr balogh illés vélemények.
 • 6s factory reset.
 • Beyblade metal fusion magyarul.
 • Csepeli víztorony.
 • Szatori jelentése.
 • Vásznas kifestőkészlet.
 • Ovis tánc dunakeszi.
 • Derékfájás lelki okai.
 • Ágaprító hengerkés.
 • A három testőr mafab.
 • Jessica rabbit mese.
 • Food factory debrecen.
 • Régi labdajátékok.
 • Xperia 1 ii teszt.
 • M toys orvosi készlet.
 • Mikor érdemes egyiptomba utazni.
 • Komposztáló büdös.
 • Hímezhető zsebkendő.
 • Dr balogh illés vélemények.
 • Has szőrtelenítése.