Home

Athéni demokrácia felépítése

töri/közép/13

Az athéni nép tehát önmagát kormányozta, és polgárai nemcsak szabadok, de lényegében egyenjogúak is voltak, habár Kleisztenész hagyta, hogy az Areiospagos a politikai ügyekben bíráskodjék és ellenőrizze a tisztviselőket. Megvalósult a démosz uralma, a demokrácia. A görög-perzsa háborúk (Kre. 492-449 Athéni demokratikus köztársaság felépítése 1. Kezdetben királyság volt Athénban (Thészeusz). 2. Később arisztokratikus köztársaság, ahol az arkhónoké és az areioszpagoszé a vezető szerep. Görög gyarmatosítás => kereskedők és iparosok meggazdagodása => 3

Az athéni demokrácia kialakulása - Történelem kidolgozott

Innen származik a demokrácia szó: népuralom. Démosz tagjai: parasztok, nincstelenek, kereskedők, kézművesek. Legfőbb ellenfelei az arisztokraták - harc a politikai hatalomért a démosz és az arisztokraták között. Athéni demokratikus köztársaság felépítése • az athéni társadalom felépítése és változásai; • az állam felépítése és változásai; • a demokrácia gyakorlása (képviselet, döntéshozatal, bíráskodás) bemutatása és elemzése). 1. ábra Az athéni demokrácia Szolón idején 2. ábra Az athéni demokrácia Kleiszthenész idejé Az Athéni demokrácia kialakulási folyamata. Az ókori Athént a jónok hozták létre az Attikai félszigeten. A jó kikötési lehetőségnek köszönhetően nagy szerepük volt a kereskedelemben. Arisztokratikus köztársaság felépítése. a démosz szerepe megnőtt a gazdaságban és a katonaságban; kialakult a nehézpáncélos.

 1. Az athéni demokrácia intézményei, működése I. A demokrácia jelentése, kialakulásának előzményei A demokrácia szó jelentése népuralom, a görög démosz (nép) szóból ered. A történelem során először Athénban fordult elő az, hogy a szabad polgárok irányították és ellenőrizté
 2. Kleiszthenész vezetésével újabb lépést tettek a demokrácia kiteljesítésére. Ő Kr. e. 508-ban szakított a származáson vagy a vagyoni helyzeten alapuló felosztással. A poliszt három földrajzi részre osztotta: Athén városára, a középső vagy belső területekre és a tengerpartra. Mindegyik területen 10-10, összesen 30.
 3. den démosztag részt vehetett a politikai életben. Athéni demokratikus köztársaság felépítése

1. Az athéni demokrácia kialakulása: Az athéni hagyomány úgy tartja, hogy Thészeusz volt a városállam megalapítója. A régészeti leletekből pedig azt tudjuk, hogy valaha egy mükénéi típusú királyság központja volt, s a dór vándorlás forgatagában iónok telepedtek meg itt.. Az ókori történetírók azt is tudni vélik, hogy Athénban eredetileg királyok uralkodnak. Az athéni demokrácia előfutárai A gyarmatosítás hatására meggazdagodott egy olyan réteg a poliszokban, mely nem arisztokratákból, hanem közemberekből állt. A maggazdagodottak már politikai jogokat is követeltek, vagyis beleszólást a polisz irányításába. Így kialakultak a poliszt vezető testületek: népgyűlés, bulé.

Az Athéni Demokrácia

Az athéni demokrácia - Történelem kidolgozott érettségi

Az ókori Athén - a demokrácia kialakulása zanza

 1. - az athéni társadalom rétegződése és az állam szervezeti felépítése Kleiszthenész idején (67. oldal) - az athéni társadalom és állam Periklész korában (78. oldal) 1. tér, idő - az athéni görög demokrácia kialakulásához vezető folyamat a Kr. e. 7-6. sz. során játszódott le, fénykora Kr. 5. sz. (Periklész kora
 2. den athéni polgár részt vehetett. Minden fontos kérdésben a döntő szót e szervezet mondta ki. Bulé (ötszázak tanácsa): Minden szabad polgár bekerülhetett ide
 3. Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása (érettségi témakör) Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása (magyarázat az érettségi témakörhöz) Az ókori Róma (teljes vázlat) A római köztársaság válsága és bukása (vázlat) A kereszténység születése (vázlat) A kora középkor története.
 4. den 20. évét betöltött athéni polgár - felépítése: Kleisztenész Kr. e. 508-as reformja alapján - évente 40 alkalommal ülésezett, bárki felszólalhatott.
 5. Ebből a tanegységből meg fogod ismerni a 300 spártai valódi történetét, a perzsa háborúkat és az athéni demokrácia működésének alapjait. Megtudod, hogy a mai modern demokrácia nagyon sok szempontból hasonlít az athéni rendszerre, de alapvető különbségek is vannak

Ismertesse az athéni demokráciához vezető utat, s mutassa be az athéni állam működését Periklész idején. frissítve november 12, 2020 november 9, 2020. Tárja fel az ókori, illetve a modern demokráciák közötti legfontosabb különbségeket A mai órán az athéni demokrácia kialakulásával ismerkedünk meg. Előtte fogalmazzátok meg írásban, hogy mit tudtok a szó tartalmáról! Az összetett szó két eleme a démosz (köznép) és a kratosz(erő, hatalom). Jelentésteremtés (35 perc) 1. feladat A modern demokráciá - az athéni társadalom rétegződése és az állam szervezeti felépítése Kleiszthenész idején (67. oldal) - az athéni társadalom és állam Periklész korában (78. oldal) 1. tér, idő - az athéni görög demokrácia kialakulásához vezető folyamat a Kr. e. 7-6. sz. során játszódott le, fénykora Kr - Kr. e. 510-ben a démosz elűzte a zsarnokot (türannosz), és létrejött a demokrácia. V. Az athéni demokrácia - A demokrácia szó népuralmat jelent (a többség akarata érvényesült). - A legfőbb hatalom a népgyűlés kezében volt

Az athéni demokrácia kialakulása, fénykora és bukása

 1. t valaha; a város helyzete a teljes bizonytalanság képét mutatta Az egyszerű nép az utolsó szál emberig a gazdagok adósa volt. Földjüket nekik művelték,
 2. t két évig volt archón (582-580), valószín űleg tyrannis ra, egyeduralomra tört, er ővel kellett lemondatni a hatalomról. Így, bár már megindult a fejl ődés a demokrácia irányába,
 3. Az athéni demokrácia intézményei és működése Author: Pálinkás Mihály Last modified by: Fazekas Teszt Diák Created Date: 2/28/2014 7:33:34 AM Document presentation format: Diavetítés a képernyőre (16:9 oldalarány) Company: Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Other title
 4. tát követik, de egyik sem dokumentált olyan jól.
 5. Az athéni demokrácia kialakulása; az athéni demokrácia intézményei, működés
 6. Athéni demokratikus köztársaság felépítése Kezdetben királyság volt Athénban (Thészeusz). Később arisztokratikus köztársaság, ahol az arkhónoké és az areioszpagoszé a vezető szerep
 7. VIDEÓ - Athén városállam bemutatása, Periklész 15 éves hadvezérsége alatt. Az Akropolisz felépítése. A görög színház, tudomány bemutatás

1. az athéni demokrácia kialakulása Az athéni demokrácia megalapozója Szolón volt. A parasztok, kereskedők és kézművesek Az athéni állam felépítése: A spártai állam igazgatásának felépítése: 9 arkhón 10 sztratégosz ötszázak tanácsa (bulé) 6000 tagú esküdtszék NÉPGYŰLÉ Az Athéni társadalom felépítése és az államszervezetek müködése Ezzel Szolón megteremtette a demokrácia alapját. A legfőbb hatalom a népgyűlés kezébe került amelyben minden athéni polgár részt vehetett. A népgyűlés hozta a törvényeket, a háborús kérdéseket és kisebb kérdéseknek a döntése az ő.

Az athéni demokrácia története tortenelemcikkek

A foglalkozások szerkezeti felépítése: 1 Athén úszó akadályokat akar elhelyezni a görög szigetek előtt a migránsok visszatartására - számolt be az ország védelmi minisztere. mennyire hatékony Történelem 9. Tétel Az athéni demokrácia 1.Athén társadalma (arisztokraták, démosz...stb.) 2.Drakón és Szolón reformjai. Az ókori athéni demokrácia; A szöveg felépítése, szövegszerkesztés folyamata; Hangalak és jelentés kapcsolata; A nyelvi jel és jelrendszer; Helyesírásunk alapelvei; Mondat fogalma, osztályozása; Az ige; A Szóalkotás módjai; Szóelemek (Morfémák) Hangok és hangtörvények; Petőfi szerelmi költészet A szó a démosz (nép) és a kratein (uralkodni) görög szavak összetétele. Szó szerint népuralmat jelent, a valódi értelme azonban ennél sokkal összetettebb. Megéri egy kicsit foglalkozni vele. Az elején az ógörög demokrácia, majd a mai modern demokráciák legfőbb jellemzőit foglalom össze. Bár nagyon igyekeztem, nem lett rövid. Mégis azt remélem megéri. Ezért az athéni demokrácia kialakulása különösen nagy hatással volt az emberiség további fejlődésére. őstörténet. Mint tudják, az ókori Görögországban a politika dominált - a városállamok, amelyek közül a legnagyobb volt Sparta és Athén. Nem létezett két élesen osztott lakossági csoport - győztesek és vesztesek. Az athéni demokrácia kialakulása 9.-es tanköny Esszé írása -> a demokráciához vezető út 51.o 7. ábra kérdései-> Kleiszthenész reformjai; az athéni demokrácia fénykora TK 52.o 8. feldat és 53.o 12. ábra elemzése a kérdések alapján; Római tisztségviselők felsorolása és feladatuk leírása TK 74-75.

Kidolgozott Tételek: Az ókori athéni demokrácia

 1. Feladatmegértés A vizsgázó alapvetően az athéni demokrácia fő jellemzőit mutatja be. A válasz a forrás felhasználásával lényegi összefüggéseket tár fel. 0-2 Tájékozódás térben és időben T Rögzíti, hogy a demokrácia virágkora a Kr. e. V. szá-zadra tehető, és megállapításai Athénra vonatkoznak. 0-2.
 2. Az athéni demokrácia működésének bemutatása. Fontos bemutatni, miért volt szükség a szegényekre Athén háborúiban, és ez hogyan vezetett a demokráciához! (Pl. a középkori társadalom felépítése. A társadalmi csoportok életmódjának a jellemzése.
 3. denkire egyformán érvényesítettek (arisztokratákra ugyanúgy
 4. A sír- és templomépítészet típusai, felépítése, jellemzői A szobrászat, festészet és tárgykultúra jellemzői és stílusjegyei . Szakképesítés: 54 211 04 Grafikus. athéni demokrácia (Drakón törvényei). Politeizmus - ember alakú, halhatatlan istene

Az athéni demokrácia intézményei (a kleiszthenészi alkotmány lényege-területi elv. az athéni társadalom és a politikai jogok. Pázmány Péter, a protestáns és a katolikus hitélet alapvonásai, a magyarországi egyházak szervezeti felépítése, szellemi központjai, a protestáns művelődés és a barokk művészet. Az athéni állam legkiemelkedőbb vezetői - mint például Drakón, Szolón vagy Periklész - a szigorú jogalkotáson túl a kultúra, a művészetek pártfogását is szívügyüknek tekintették. Jelentős áldozatokat hoztak azért, hogy a kultúra ne csak az arisztokrácia és a jómódúak kiváltsága legyen, hanem a démosz, a nép is. A tragédia a dráma műnembe tartozó műfajok egyike - az ókorban a legfontosabb műfaj, bár írtak komédiát és szatírát is, melyek szintén a dráma műnembe tartoznak.. A tragédiának volt a legnagyobb társadalmi szerepe, különösen az athéni türannoszok idején, közülük is leginkább Peiszisztratosz (athéni türannosz, i. e. 608-527) idején, aki politikai okokból.

Kidolgozott Érettségi tételek. érettségi feladatok, érettségi pontszámító, érettségi hírek, és minden ami segíthet az érettségin Okos Doboz matematika, írás, olvasás, nyelvtan, környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, egészségnevelés stb. gyakorló feladatok alsó és. - A spártai állam felépítése és működése Előzmény A dórok meghódították a Peloponészoszi-félsziget déli részét és leigázták az akhájoka Atheni: Atheni hírek, Atheni cikkek. pj, 63o, o, h6, 8, vuc, th, 21r, 0b, 8, c, d, 8, e, z0, 448, n, 94u, br, b8s, i5q, xd, e6, b, us9, cr, u, jz, df, 6y, xc, mh. A sertés testének felépítése A csontozat Az izomzat A zsigerek A zsírdepók Bőr, szőr, szaruképletek A sertés növekedése Sertéstípusok A sertés szaporodásbiológiája A koca nemi működésének élettani alapjai A sertés kan nemi működésének élettani alapjai Szoptatás (laktáció) Pároztatási módszere

1 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből, és a megjelölt százalék (41%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is, ugyancsak a megadott témakörökből Az athéni társadalom felépítése. Az athéni demokrácia működése, az alábbi ábra magyarázata Ki volt Periklész, mit tett Athén felvirágoztatása érdekében? A görög hitvilág, görög istenek, mítoszok Az olümpiai játékok. Irodalom, színjátszás az ókori Hellászban

Az athéni demokrácia intézményei és működése . 286 6. FELADAT Ismertesse a honfoglaló magyar nép társadalmát és életformáját az alábbi szempontok alapján! • Társadalmi tagolódás. • A törzsi államszervezet felépítése Sorszámokkal állítsd idôrendbe az alábbi eseményeket! az athéni demokrácia kialakulása a görög harcosok elfoglalják Krétát Athén kiterjeszti fennhatóságát a tengerparti poliszok. Az athéni demokrácia fénykora és hanyatlása . A görögséget összekötő kapocs: a hitvilág. Görög hétköznapok és művészetek. A görög tudomány; A plebejusok polgárjogi küzdelme . A köztársaság válsága Rómában. Reformkísérletek . Az egyeduralom kialakulása (I. triumvirátus, Caesar egyeduralma, Octavianus hatalomra. Az athéni demokrácia fénykora, virágkora hozzá köthető! Athéni demokratikus köztársaság felépítése. A demokratikus köztársaság lényege: a démoszból választják a vezetőket meghatározott időre. a.) Népgyűlés (ekklészia): minden 18 év feletti athéni férfi állampolgár tagja volt. A hatalom birtokosa, a.

Komplex mesefoglalkozások felépítése. 3. A gyermekirodalom szerepe és jelenléte a magyar nyelv és irodalom órákon. A alábbi fogalmakra térjen ki: athéni demokrácia, spártai nevelés, az ókori világ hét csodája, az írásbeliség, olimpiai mozgalom Az ókori demokrácia (Az athéni demokrácia fénykora) 10. A kiegyezéshez vezető út, a kiegyezés értékelése. 11. Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban. 12. Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere. V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák (4) 13 A keresztény egyház felépítése, jellemzői. A katedrális: világi papok és szerzetesek. 21. 18:01. Honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében. A kalandozó hadjáratok. #athéni demokrácia #Biblia #Egyiptom #időszámítás #jobbágyok #keresztes hadjáratok #Könyves Kálmán #köztársaság #Mezopotámia #ókori. Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században. 9. A Hunyadiak kora (Hunyadi Mátyás) 10. A Kádár korszak (társadalmi rétegződés, népesedés) IV. A modern demokráciák működése . 11. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. 12 A történelemben a véletlenek különös ajtókat tudnak kinyitni a jövőbe. És ha kinyílik egy ilyen ajtó, akkor be kell lépni rajta

Perzsa birodalom kialakulása, az óperzsa birodalom kialakulása

Az athéni demokrácia intézményei, működése. Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata. A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete. A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékeinek azonosítása (Pl. az athéni demokrácia kialakulása.) Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. gyarmatváros és anyaváros kapcsolata.) (Pl. a reformkori rendi országgyűlés felépítése és a törvényhozás menete.) Események, történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése. (Pl. Széchenyi és Kossuth vitája. A társadalmak e felépítése, ha megkopott, torzult formában is, de a XVIII. századi Európában még létezett. E társadalmak politikai lényege, megnyilvánulása meghatározás nélkül is a jobboldaliság. (Mai szemmel az athéni demokrácia maga volt az apartheid. Ami nem korcsságát mutatja, hanem azt, hogy manapság mennyire. KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermeke

Az athéni demokrácia intézménye - Történelem érettségi

A mű keletkezése. Az ókor óta konszenzus, hogy a Törvények az Állam után keletkezett, Diogenész Laertiosz szerint ez élete utolsó műve, a haláláig ezen dolgozott. A legújabb, stilisztikai vizsgálatok szerint is a Törvények Platón legutolsó művei közé tartozik. Emellett felhozható érvként a mű kései voltára az, hogy itt is, csakúgy, mint a többi kései. Történelem: Az athéni demokrácia születése Az athéni társadalom felépítése arisztokrácia (ritkán lovas katonai szolgálattal tartozik; nagy méretű birtokkal és magántulajdonnal rendelkezik; az állam politikai irányítói; kration=uralkodni 11. Az athéni demokrácia intézményei, működése. Az adott források és saját ismeretei alapján mutassa be a Periklész-korabeli Athén társadalmi-politikai szerkezetét! Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: Az athéni társadalom felépítése és az államszervezet működése. Kik gyakorolták a politikai hatalmat Athénban o lényegében minden polgár egyenlő politikai jogokat kap, akár gazdag, akár szegény, akár az arisztokrácia, akár a démosz tagja § korábban ez nem így volt: volt, hogy csak az arisztokraták rendelkeztek politikai jogokkal, tehát csak a vagyonosabbak és egy szűk arisztokrata réteg irányította a város Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században I. (Szent) István államszervező tevékenysége A középkori város és a céhes ipar A középkori magyar állam megerősödése I. Károly és Hunyadi Mátyás idején A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemző

Az athéni társadalom és állam - Történelem 5

 1. Az athéni demokrácia kialakulása. A hatalommegosztás formái, szintjei. Spárta. Kisebbség, többség. A görög-perzsa háborúk. A dualista rendszer felépítése. Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában. A magyar malomipar a világ élvonalában
 2. Az athéni társadalom - az athéni társadalomban a fő választóvonal a szabadok és a rabszolgák között húzódott - sz..
 3. Az athéni demokrácia virágkora. Művészek és művészetek, A keresztény egyház felépítése, jellemzői. A fontosabb európai államok az első ezredfordulón. Megkülönböztetés, kirekesztés Látja, hogy a demokrácia a közös döntés intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája
 4. Az athéni demokrácia fénykora és bukása Forrásfeldolgozás Az egységesülő Hellász és Nagy Sándor birodalma Birodalmak Az antik görög hitvilág, filozófia, tudomány Rendszerezés, összefoglalás Témazáró tudományról, sportról - földrajzi tényezők figyelembevétele, az események nyomon követése (pl. görö
 5. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 36. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 37 Mazán-Szenográdi - Kína a dübörgő óriás: Mazn Zsombor Szenogrdi Pter Kna a dbrg ris Summary Since China has its own specific way of development which is named socialist market economy The so called capitalism is controlled by the communi
 6. Start studying görög évszámok 479-333. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Polisz - Wikipédi

A magyar demokrácia működése; Az Európai Unió kialakulása és felépítése; Érettségi tétel - az Európai Unió kialakulása és felépítése; Globális problémák - természet és társadalom; Globális problémák - népesedési viszonyok; Nemzetiségiek és etnikumok a XX. századi Magyarországo 1. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. Kleiszthenészi reformok lényege, a legfontosabb intézmények jellemzői 2. Julius Caesar egyeduralmi kísérlete I. Triumvirátus, Caesar intézkedései 3. A görög-római hitvilág Politeizmus, az istenek fő jellemzői, néhány isten szerepe 4. Az antikvitás kiemelkedő. 6.1. A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 6.2. Az érvelés műfajai: a tétel, a bizonyítás, a cáfolat, az érv és az ellenérv Az ókori demokrácia (Az athéni demokrácia fénykora) A kiegyezéshez vezető út, a kiegyezés értékelése A vizsgázó a feleletében az athéni polisz társadalmának és államszerveze-tének bemutatására koncentrál. • Konkrét példái jól szemléltetik az athéni polgárok jogi helyzetét és az államszervezet működését. • Mondandójának középpontjában a demokrácia működésének feltételei és gyakorlati megvalósulása áll

Az athéni demokrácia - arkadiafolyoirat

Kreón az athéni polgárok szemében gyűlöletes türannoszt testesített meg. És mert a periklészi demokrácia egyik morális alapelve (vagy inkább: jelszava) az volt, hogy saját törvényeit az íratlan törvényekkel egybehangzóknak tekintette, a valláserkölcsi parancsok és a természetes emberi érzések mártírjaként. (athéni demokrácia) (angol demokrácia) Demokrácia alkotóelemei és intézményi garanciái. Alkotóelemei: általános választójog alapján választott parlament. versengő pártok. autonóm igazságszolgáltatás. emberi jogok. alkotmány. pluralizmus (sokszínűség) döntési elve: mérsékelt többségi elv + elégséges konszenzus elv

Történelem esszék kidolgozva doksi

1. Az athéni demokrácia Száray I. 63-67; 77-78 Ismertesd a démosz polgárjogi küzdelmét Athénban! Mutasd be Athén társadalmát, politika rendszerét a demokrácia idején! • Drakón • Szolón • Türrannisz • Kleiszthenész • Athén intézményrendszere 2. A római köztársaság válsága Száray I. 116-121; 122-12 megteremtette a demokrácia (népuralom) alapjait; eltörölte az adósrabszolgaságot, elengedte az adósságokat; a politikai jogok alapjára a vagyont tette (a származással szemben - a lakosságot vagyoni helyzete alapján csoportokba osztotta - meghatázota az egyes csoportok katonai szerepét és hogy milyen hivatalokat töltenek b Az athéni demokrácia Julius Caesar Görög-római hitvilág A kereszténység kialakulása Száray: A hűbériség és a mezőgazdasági technika fejlődése Történelem 9. Nyugati és keleti kereszténység NT Középkori város és céhes ipar Iszlám Román és gótikus stílus -17142 II. félév Témakör Oldalszá

töri/közép/13. - HuPont.h

Történelem középszintű szóbeli érettségi feladatsor megoldással, 2005: KZPSZINT SZBELI FELADATSOR I tmakr Gazdasg gazdasgpolitika anyagi kultra FELADAT Hasonltsa ssze a ch a manufaktra s a gyr termelsnek alapvet jellemzit az albbi szempontok szerint Munkamegoszt 1. Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete 3. A keresztény vallás kialakulása és főbb jellemzői 4. A középkori gazdaság és társadalom 5. Az iszlám vallás kialakulása és főbb jellemzői 6. Az invesztitúraharc, a középkori egyház főbb jellemzői 7. A középkori város 8 3. Az archaikus és klasszikus görög világ története és kultúrája. A görög polis, az athéni demokrácia kialakulása és jellemzői, perzsa háborúk, peloponnészoszi háború, Spárta és Thébai hegemóniája. 4. Nagy Sándor és a hellenisztikus államok története (Nagy Sándor uralma, hódításai

Törivázla

töri2 tÖrtÉnelem, tÁrsadalmi És ÁllampolgÁri ismerete Az athéni alkotmány kialakulása Drakóntól Peisistratosig 6. Az ión háború és a görög-perzsa háborúk (499-478) 7. Az athéni demokrácia felépítése, alkotmányos berendezkedése 8. A délosi szövetség fénykora (478-430) 9. A peloponnésosi háború (430-403

A demokrácia születése az ókorban és az újkorban

Az athéni demokrácia A kiegyezés tartalma és értékelése V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. Szent István államszervező tevékenysége A reformáció A totális fasiszta diktatúra Németországban Az 1956-os forradalom Magyarországon VI

A perzsa háborúk és az athéni demokrácia zanza

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban Középszint Az athéni demokrácia: - a kleiszthenészi alkotmány lényege (a területi elv), - az athéni társadalom és a politikai jogok, - a legfontosabb politikai intézmények (népgyűlés, ötszázak tanácsa, sztratégoszok, cserépszavazás) működése A magyar társadalom szervezeti felépítése. Tantárgy: Történelem Feltöltés dátuma: 2009-07-30 Athéni demokrácia fénykora. Tantárgy: Történelem Feltöltés dátuma: 2009-07-30 A Szent Korona története. Tantárgy: Történelem Feltöltés dátuma: 2009-07-30 A visegrádi királyi palota. Tantárgy: Történelem Feltöltés. /2009. október, hosszú/ Az ókori Athén - Mutassa be a források és ismeretei segítségével az athéni demokrácia kialakulásának folyamatát a Kr. e. VII. századtól a demokrácia virágkoráig! Az ókori Róma /2005. május, hosszú/ Augustus principátusa (Mutassa be a forrás és saját ismeretei alapján a principátus.

Minden címleten más-más motívum látható. Az érme rajzolata az athéni háromsorevezős gálya egyik fejlett változatát ábrázolja, az athéni demokrácia (Kr. e. V. század) korából; több mint kétszáz éven át ez volt a létező legnagyobb hadihajó. Görögorszá Az i. e. 5. században, az athéni demokrácia fénykorában virágzott fel. A leghíresebb görög rétor Arisztotelész volt. A retorika napjainkban vizsgál minden olyan szóbeli megnyilatkozást, amelyben legalább az egyik fél nem csak a saját képviseletében szólal meg 4. Az ókori Athén: a polisz kialakulása, az athéni demokrácia 5. Az ókori Spárta 6. A görög-perzsa háborúk 7. Az ókori Róma: a köztársaság kialakulása és intézményei 8. A pun háborúk Év végi vizsga A vizsga követelménye: A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Horváth Péter: Történelem 5 A politikai osztály nem csak a diktatúra vagy a demokrácia közötti rendszerváltáskor rendülhet meg, hanem egy rendszeren belüli gyökeres fordulat során is. Általában szoros kapocs fűzi őket össze: iskolai végzettség, életstílus, felfogás Görög rabszolgatartó társadalom, athéni demokrácia 6. szín Róma Sergiolus Julia Milo Római rabszolgatartó társadalom Középkor 7. szín Konstantinápoly Tankréd Izóra Fegyvernök Feudalizmus Újkor 8. szín Prága Kepler neje, Borbála Kepler famulusa Feudalizmus (abszolút monarchia) 9. szín Párizs Danton Márkiné, pórno bak Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században. 8. Az alkotmányos monarchia kialakulása és jellemzői Angliában. 9. A középkori magyar társadalom változásai a 11-13. században . IV. Politikai berendezkedések a modern korban . 10

 • Brighton, england.
 • Tournaments games.
 • Horkolás megszüntetése házilag.
 • Placenta increta.
 • Olaf karácsonya.
 • Szúnyogcsípés homeopátia.
 • Napi 1 pohár bor.
 • Spuri futóbolt outlet.
 • Piros konyhafal.
 • Gyes bölcsöde munka.
 • Svájc autópálya matrica.
 • Új stílus szépségszalon csepel.
 • Ókori festmények.
 • Wonton töltelék.
 • Vásznas kifestőkészlet.
 • South park ovi sokk.
 • Online tv m4.
 • 82 es út útinform.
 • Mennyi expot bír.
 • Ér ige.
 • Naruto akatsuki all members.
 • Mandela effektus példák.
 • Christina Applegate Instagram.
 • Radioaktív bomlás.
 • Penny market macskaalom.
 • Mathcad másodfokú egyenlet.
 • Dezorganizált kötődés felnőttkorban.
 • Koszorúk fehér virágból.
 • Alkoholos gyümölcskoktél.
 • Hogyan írtsuk ki a tücsköt.
 • Gluténmentes lajcsi szelet.
 • Tömörd iparűzési adó.
 • Spar bio citrom.
 • Adam Pearson.
 • Minimalista pénztárca.
 • Audio grabber online.
 • Bögrés őzgerinc süti.
 • Beyblade metal fusion magyarul.
 • Hátrányos helyzetű csoportok magyarországon.
 • Legolcsóbb internet előfizetés 2020.
 • Fitball labda gyakorlatok.